MACI

Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI)

 

Instrument psihometric de evaluarea multiaxială a caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescent.

Testare MACI
 • Proveniența: Internațională, dar adaptat pentru populația din România;
 • Evaluare: Individuală, Autoevaluare
 • Rezultate: Evaluarea se încheie cu un RAPORT INDIVIDUALIZAT și ștampilat de  psiholog autorizat COPSI. Persoana primește raportul în format electronic sau letric.
 • Varsta: 13-19 ani
 • Descriere: MACI  este un inventar elaborat în mod specific pentru evaluarea caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescenți. Testul MACI a fost dezvoltat în colaborare cu psihiatri, psihologi și alti specialiști din domeniul sănătății mintale cu experiența în lucrul cu adolescenți. Prin urmare, acestea reflectă problemele cele mai relevante pentru întelegerea comportamentului și preocupărilor adolescenților. Este foarte util în evaluarea adolescenților.
 • Durată testare: 30-50  min.
 • Pregatire pentru test: Nu este necesară, dar testul să fie completat când persoana este relaxată si liniștită.
 • Informatii suplimentare: aici
 • Inscrieri testare: psihoconsultanta@gmail.com;
 • Licenta Romania: D&D Consultants Group – Test Central

Detalii

Psihologii, psihiatrii, psihologii școlari și alți specialiști în domeniul sănătății mintale vor găsi acest instrument versatil esențial în:

 • evaluări amanunțite în vederea confirmării ipotezelor diagnostice;
 • elaborarea de planuri de intervenție individualizate;
 • masurarea progresului înainte, în timpul și după intervenție.

Inventarul MACI se distinge de alte instrumente clinice prin caracterul sau succint, baza sa teoretică, formatul multiaxial, construcția tripartită si schema de validare, utilizarea scorurilor BR și profunzimea interpretative.

Inventarul se adresează adolescenților (vârsta 13-19 ani) și necesită un nivel de întelegere a cuvântului scris corespunzător clasei a șasea. Conține 160 de itemi cu raspuns Adevarat-Fals, fiind mult mai scurt decât alte instrumente comparabile. Testul este autoadministrabil. Cei mai mulți dintre adolescenți termină completarea testului în 25 de minute, aspect care minimizează rezistenta adolescentilor. Astfel, MACI faciliteaza obtinerea unei cantitati maxime de informatii cu un efort minim din partea respondentilor.

Instrumentul MACI are la baza o teorie coerenta în domeniul personalitații si psihopatologiei, crescând semnificativ valoarea interpretativă a inventarului. Scalele de personalitate reflectă variantele tulburărilor de personalitate adulte, rafinate prin modelul autorului, Dr. Theodore Millon. Niciun instrument diagnostic disponibil în momentul de față nu este atât de consonant cu nosologia oficială ca testul MACI. Mai mult, scalele MACI sunt grupate pentru a reflecta distincția din DSM între Axa II si Axa I. Astfel, există scale separate care disting între caracteristici de personalitate durabile (Axa II) și tulburări clinice mai acute (Axa I). Profilurile bazate pe toate scalele pot fi interpretate pentru a întelege influența reciprocă între patternuri de personalitate durabile și simptome manifestate curent. Printre factorii măsurați se numără unii adesea asociați cu adolescență, printre care Disconfort sexual, Predilecție spre consumul de substanțe, Tendințe suicidare și Disfuncții alimentare.

Scalele MACI

MACI contine 31 de scale:

Doisprezece Patternuri de personalitate (Axa II):
– Introvertit,
– Inhibat,
– Trist,
– Supus,
– Dramatic,
– Egoist,
– Insubordonat,
– Puternic,
– Conformist,
– Opozitionist,
– Auto-devalorizare,
– Tendinte borderline.
Opt Preocupari exprimate, care evalueaza sentimentele si atitudinile în legatura cu probleme care tind sa preocupe majoritatea adolescentilor cu probleme:
– Identitate difuza,
– Auto-depreciere,
– Dezaprobare corporala,
– Disconfort sexual,
– Insecuritate în raport cu covârstnicii,
– Lipsa interesului social,
– Neîntelegeri în familie,
– Abuz în copilarie.
Sapte Sindroame clinice frecvent întâlnite la populatia adolescenta:
– Disfunctii alimentare,
– Predilectie spre abuz de substante,
– Predispozitie spre delincventa,
– Tendinte impulsive,
– Trairi anxioase,
– Trairi depresive,
– Tendinte suicidare.
Trei Indici de modificare, meniti sa evalueze stilul de raspuns al persoanei evaluate:
– Dezvaluire,
– Dezirabilitate,
– Devalorizare.
Testul mai ofera si rezultatul unei scale de validitate, precum si a câte trei Scale fateta Grossman pentru fiecare dintre cele 12 Patternuri de personalitate. Scalele fateta Grossman ajuta clinicianul sa aprofundeze utilitatea MACI prin identificarea domeniilor cele mai problematice pentru adolescent, oferind astfel un ghid optim pentru terapie si consiliere.
– Scala Introvertit: Expresie impasiva, Apatic temperamental, Neangajat interpersonal;
– Scala Inhibat: Expresie agitata, Aversiv interpersonal, Imagine de sine alienata;
– Scala Trist: Temperament trist, Expresie neconsolata , Pesimist cognitiv;
– Scala Supus: Docil interpersonal, Temperament pacifist, Incompetent expresiv;
– Scala Dramatic: Cautare de atentie în relatiile cu ceilalti, Imagine de sine sociabila, Instabil cognitiv;
– Scala Egoist: Imagine de sine admirabila, Expansiv cognitive, Exploatator interpersonal;
– Scala Insubordonat: Impulsiv expresiv, Mecanism demonstrative, Iresponsabil interpersonal;
– Scala Puternic: Dur interpersonal, Precipitat expresiv, Mecanism de izolare;
– Scala Conformist: Disciplinat expresiv, Respectuos interpersonal, Imagine de sine constiincioasa;
– Scala Opozitionist: Imagine de sine nesatisfacatoare, Expresie plina de resentimente, Interpersonal contrar celorlalti;
– Scala Auto-devalorizare: Neîncrezator cognitive, Imagine de sine nefavorabila, Temperament disforic;
– Scala Tendinte Borderline: Temperament labil, Capricios cognitiv, Imagine de sine incerta.

 • Testul este standardizat pe populația românească și a fost pus în folosință de D&D Consultants Group – Test Central, București