PORTAGE

Scala de dezvoltare PORTAGE

 

Instrument de screening în evaluarea copiilor preșcolari (0-6 ani)

Tastare Portage
 • Proveniența: Internațională, aprobat în ”Setul de Instrumente Psihologice pentru Expertizarea și Evaluarea Copiilor/Elevilor”,  prin hotararea Guvernului nr 218 din 7 martie 2002;
 • Evaluare: Individuală (părinte/educator și copil)
 • Rezultate:Itemii testului sunt formulați în așa fel încat poate răspunde părintele/un profesor sau putem să evaluăm direct copilul. Uneori este indicat să fie mai multe surse pentru a verifica exactitatea testului.  Testul oferă o evaluare complexă pe cele 5 dimensiuni: Limbaj, Cognitiv, Social, Autoservire și Motor (motricitate fină și grosieră).
 • Varsta: 0-6ani (antepreșcolari și preșcolari)
 • Descriere: Itemii cuprinşi în PORTAGE se bazează pe cinci domenii. Testul Portage ea în considerare două concepte: vârsta cronologică a copilului, care reprezintă vârsta biologica, si, cel de al doilea concept, vârsta mentală a copilului sau vârsta la care este copilul din punct de vedere al dezvoltarii în momentul evaluării. În general, toti copiii au anumite cunostinte si o anumita dezvoltare in cateva zone, proprii fiecarei varste. De aici pleaca conceptul de “varsta mentala”, care reprezinta in fapt un cumul al tutor cunostintelor / aptitudinilor / comportamentelor / limbajului pe care un copil le are la o anumita varsta.
 • Durată testare: Este greu de aproximat durata pentru că sunt implicați mai mulți factori. Daca la întrebări răspunde un părinte, atunci testul poate dura 60 minute. Dacă testul este lucrat cu copilul atunci poate dura mai multe întalniri de cate 60 minute. Este un chestionar care se aplică fără limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect poate lucra în propriul său ritm. Cu toate acestea, administrarea este indicat să se încheie în 1-2 săptămâni (pentru a completa graficul).
 • Pregatire pentru test: Nu este necesară, dar presupune ca părintele/profesorul să fi văzut copilul în mai multe medii (singur, în grup, în situații de joacă, în situații de conflict sau negociere/ frustrare). Psihologul are nevoie de o pregătire temeinică în psihologia copilului).
 • Inscrieri testare: psihoconsultanta@gmail.com;

Detalii

Testul Portage cuprinde 5 scale. Fiecare scală are itemi pentru vârste: 0-1 ani, 1-2 ani, 2-3 ani, 3-4 ani și 5-6 ani.

 

Domeniile:

 1. Socializare
 2. Limbaj
 3. Autoservire
 4. Cognitiv
 5. Motor

 

Portage este  este foarte util deoarece are avantaje faţă de alte scale şi proceduri pentru că;

 • Este un instrument care face screening-ul pe nivel de vârstă;
 • Poate să fie repetat la 3-6 sau 12 luni și se poate completa pe același document. Această poate arăta progresul, stagnarea sau regresul;
 • Evaluarea se face pe domenii și ”atrage atenția” asupra domeniului care este subdezvoltat;
 • Interpretarea rezultatelor se face ușor dacă psihologul este experimentat în evaluarea copilului și psihologia copilului mic (antepreșcolar și preșcolar).
 • Ghidează procesul de evaluare necesar diagnosticului;
 • Ajută la testarea eficacităţii intervenţiilor psihoterapeutice și educaționale, prin evaluarea modificărilor pe domenii de dezvoltare.

 

 

Testare Portage