ASEBA

Aschenbach System of Empirically Based Assessment


 

ASEBA – Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (Aschenbach System of Empirically Based Assessment)

ASEBA

Provenienta: Internațională, dar adaptat pe populația din România;

 • Evaluare: Individuală
 • Rezultate:Utilizând chestionarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obţinerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând şi întrebări deschise care vizează punctele tari şi aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul copilului evaluat. (În continuare vom utiliza termenul „copii” pentru a ne referi la categoria de vârstă 6-18 ani).
 • Varsta: 6-18 ani
 • Descriere: Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA) cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

  Pe baza scalelor ASEBA puteţi evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), Însingurare/Depresie (II), Acuze somatice (III), Probleme de relaţionare socială (IV), Probleme de gândire (V), Probleme de atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă următoarele tulburări: tulburări affective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

  ASEBA 6-18 conţine 3 tipuri de chestionare, în funcţie de tipul respondentului: părinte (CBCL), profesor (TRF) sau autoevaluare (YSR). 

 • Durata testare: aprox. 20 minute. Este un chestionar care se aplică subiecţilor fără limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect poate lucra în propriul său ritm. .
 • Pregatire pentru test: Nu este necesară, dar testul sa fie dat cand persoana este odihnită.
 • Informatii suplimentare: –
 • Inscrieri testari: psihoconsultanta@gmail.com;
 • Licenta Romania: SC RTS Romanian Psychological Testing Services

 

ASEBA 6-18 conţine 3 tipuri de chestionare, în funcţie de tipul respondentului: părinte (CBCL), profesor (TRF) sau autoevaluare (YSR).

CBCL 6/18 ani

 • Este completat de părinţi, asistenţi maternali sau de către alte persoane care cunosc copilul în context familial.

YSR (11-18 ani)

 • YSR-ul este completat de tineri pentru a-şi descrie propriile comportamente.

TRF (6-18 ani)

 • TRF este completat de profesori şi alt personal al şcolii care e familiarizat cu comportamentul copilului în şcoală, cum ar fi consilierii, administratorii sau educatorii.

Testul este standardizat pe populația româneasca si a fost Publicat si distribuit în România sub licenta de SC RTS Romanian Psychological Testing Services

 

 

 

 

ASEBA