DDE®-2

Multidimensional Anxiety Scale for Children

 

DDE®-2 este o baterie destinată evaluării dislexiei și a disortografiei de dezvoltare

 • Provenienta:
  • Internațională, dar adaptat pe populația din România;
  • Evaluare: Individuală
  • Rezultate: Evaluarea se încheie cu un RAPORT INDIVIDUALIZAT și ștampilat de  psiholog autorizat COPSI. Persoana primește raportul în format electronic sau letric.
  • Varsta: 7-15 ani (clasele I-VIII)
  • Descriere: DDE®-2 este o baterie destinată evaluării dislexiei și a disortografiei de dezvoltare. DDE®-2 permite evaluarea nivelului de competență dobândit atât în citire (lectură), cât și în scriere (pentru citire și scriere se face referire doar la aspectele de decodare, nu și la cele referitoare la comprehensiunea unui text și la exprimarea în scris). 

  Bateria conține 8 subteste (dintre care, 5 de citire și 3 de scriere) care pot fi utilizate atât în etapa de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor abilități, cât și pentru a înțelege mai bine care sunt caracteristicile lor în cazul în care se demonstrează a fi inadecvate. 

  Bateria DDE®-2 poate fi utilizată pentru monitorizarea dezvoltării abilităților de citire și scriere indiferent de tipul de intervenție ales. În acest sens, instrumentul este propus în calitate de mijloc de comunicare între specialiști și centrele de reabilitare, în scopul raportării rezultatelor intervențiilor la diagnosticul obținut. Ceea ce subtestele bateriei DDE®-2 nu pot furniza sunt informațiile cu privire la cauzele dezvoltării necorespunzătoare a acestor abilități, de exemplu, despre cauzele legate de maturizare, experiențiale, de deficit cognitiv etc. 

  • Durata testare: minim 20′. DDE-2 este un chestionar care se aplică subiecţilor fără limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect poate lucra în propriul său ritm. Cu toate acestea, administrarea nu durează decât rareori mai mult de 50 de minute.
  • Pregatire pentru test: Nu este necesară, dar testul sa fie dat cand persoana este odihnită.
  • Informatii suplimentare:
  • Inscrieri testari: psihoconsultanta@gmail.com;
  • Licenta Romania: D&D Consultants Group – Test Central

   

  Detalii

  Scalele DDE®-2 

  • 1. Probă de citire a literelor
  • 2. Probă de citire de liste de cuvinte cu conținut imaginativ divers și cu frecvență de utilizare variabilă
  • 3. Probă de citire de non-cuvinte
  • 4. Probă de alegere de cuvinte omofone non-omografe
  • 5. Probă de identificare de cuvinte scrise greșit
  • 6. Probă de dictare de cuvinte cu lungimi și complexitate ortografică diferită
  • 7. Probă de dictare de non-cuvinte cu diferite lungimi și diferite niveluri de complexitate ortografică
  • 8. Probă de dictare de propoziții cu cuvinte omofone non-omografe

  Informațiile culese cu cele 8 probe incluse în baterie se raportează apoi la: 

  • Timpi de citire 
  • Erori de citire și scriere 
  • Procente de eroare pentru citire și dictare

   

  Testul este standardizat pe populația româneasca si a fost pus în folosinta de Testcentral.