Big Five©plus

Big Five Model/Five Factors


 

Instrument de evaluare pe modelul Big Five

Tastare Portage

Proveniența: Constantin et all., 2008/2010 este o probă standardizată de evaluare a personalității, construită după modelul Big Five (perspectiva propusă de Goldberg, 1999);

  • Evaluare: Individuală
  • Rezultate: Evaluarea se încheie cu un RAPORT INDIVIDUALIZAT și ștampilat de  psiholog autorizat COPSI. Persoana primește raportul în format electronic sau letric.
  • Vârsta: minim 15 ani;
  • Descriere: Big Five este capabil să ofere, în condiții de control al dezirabilităţii sociale, un profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (extraversiune, agreabilitate, nevrozism, conştiinciozitate şi deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori (faţete). Cei 240 de itemi a chestionarului sunt formulaţi sub formă de aserţiuni cu două variante de răspuns (alegere forţată) permiţând astfel diminuarea tendinţei de faţadă în condiţii de evaluare psihologică „cu miză” (evaluare psihologică la angajare sau evaluare faţadă în condiţii de evaluare psihologică „cu miză” psihologică periodică).
  • Durată testare: Big Five este un chestionar care se aplică subiecţilor fără limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect poate lucra în propriul său ritm. Cu toate acestea, administrarea nu durează decât rareori mai mult de 60 de minute.
  • Pregătire pentru test: Nu este necesară, dar testul sa fie dat când persoana este odihnită.
  • Informații suplimentare: 
  • Înscrieri testare: psihoconsultanta@gmail.com;
  • Licența România: Ticu Constantin, IAȘI

Detalii

Factorii Inventarul Big Five©plus în funcție de care este evaluată personalitatea individuală, sunt:

1. Extraversie
1.1 Afectivitate („Affectivity”)
1.2 Sociabilitate („Sociability”)
1.3 Asertivitate („Assertiveness”)
1.4 Activitate („Activism”)
1.5 Excitabilitate („Excitability”)
1.6 Veselie („Cheerfulness”)

2. Agreabilitate
2.1 Încredere („Trust”)
2.2 Moralitate („Morality”)
2.3 Altruism („Altruism”)
2.4 Cooperare („Cooperation”)
2.5 Modestie („Modesty”)
2.6 Compasiune („Compassion”)

3. Nevrozism
3.1 Anxietate(„Anxiety”)
3.2 Furie („Anger”)
3.3 Depresie („Depression”)
3.4 Timiditate („Timidity”)
3.5 Exagerare („Exaggeration”)
3.6 Vulnerabilitate („Vulnerability”) 

4. Conştiinciozitate
4.1 Eficienţă personală („Personal efficiency”)
4.2 Ordine/planificare („Order / Planning”)
4.3 Rigiditate morală („Moral rigidity”)
4.4 Ambiţie („Ambition”)
4.5 Perseverenţă („Perseverance”)
4.6 Prudenţă („Cautiousness”)

5. Deschidere
5.1 Imaginaţie („Imagination”)
5.2 Interes artistic („Artistic inters”)
5.3 Emoţionalitate („Emotionality”)
5.4 Spirit aventurier („Adventurous spirit”)
5.5 Intelect („Intellect”)
5.6 Liberalism („Liberalism”)

 

Testul este standardizat pe populația româneasca si a fost pus în folosinta de Ticu Constantin (Psihoprofil).

Pentru profesioniști recomand parcurgerea cursului pus la dispoziție de Profesor dr. Ticu Constantin 

https://psihoprofiles.thinkific.com/courses/EPNP1?fbclid=IwAR3fH4Oxro4D9g5KoCiYVuHZd_w1J7htiDZYBk2SV05S13cNrlkVPCTktpQ

 

 

 

Testare Portage